GD Bloklarındaki Asansör Kuyuları Çevresinde Gerekli Önlemler Alındı